Sidan är under konstruktion

Diabas (Brännhult)

Diabas (Brännhult)

Förklaring av klassning

Klassning av estetiska egenskaper och struktur. Polerad yta.
Variation  Liten  Medel  Stor
Färg/kulör 1 2 3 4 5
Struktur 1 2 3 4 5
Textur 1 2 3 4 5
 Små  Medel  Stora
Porer, storlek 1 2 3 4 5
 Få  Medel  Många
Porer, antal 1 2 3 4 5
Ytliga korngränser 1 2 3 4 5
 Fin < 3mm  Medel  Grov >10mm
Kornstruktur 1 2 3 4 5
Färg

Svart

Behöver du hjälp? Kontakta oss Lämna feedback

Dela