VD-skifte i Steny

VD-skifte i Steny

Stenys Delägare har beslutat att förändra organisationen i Steny och lägger tonvikt på marknad och försäljning. Delägare Paul Persson går därför in som VD från och med idag. Till våren så kommer nuvarande VD Tomas Holasek att lämna Steny. Vi tar tillfället i akt att tacka honom för en förtjänstfull insats i att bygga upp Stenys grundstruktur. Nu tar en ny fas vid i Stenys vidare utveckling, med tonvikt på marknad och försäljning.